KSF – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG – 2017

Một mùa tựu trường nữa lại về, KSF lại tiếp tục hành trình quen thuộc đến những trường tiểu học vùng xa xôi. Trường tiểu học An Cư – Cái Bè – Tiền Giang, tiểu học Mỹ Thành Nam – Cai Lậy, Tiền Giang, tiểu học Long Hòa – Cần Đước – Long An, tiểu học Tân Hưng – Bàu Bàng – Bình Dương là điểm đến cho hành trình “Cùng em đến trường” 2017.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình “Cùng em đến trường” 2017:

Một mùa tựu trường nữa lại về, KSF lại tiếp tục hành trình quen thuộc đến những trường tiểu học vùng xa xôi. Trường tiểu học An Cư – Cái Bè – Tiền Giang, tiểu học Mỹ Thành Nam – Cai Lậy, Tiền Giang, tiểu học Long Hòa – Cần Đước – Long An, tiểu học Tân Hưng – Bàu Bàng – Bình Dương là điểm đến cho hành trình “Cùng em đến trường” 2017.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình “Cùng em đến trường” 2017:

pts3
pts2
pts1