Tập huấn nhân viên

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING

Tháng Năm 5, 2021 | Bởi: admin | Thể loại: Tập huấn nhân viên

Team Building được tổ chức ở Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, là một chương trình mang ý nghĩa gắn kết Team Building được tổ chức ở Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, là một chương trình mang ý nghĩa gắn kết nhân viên kinh doanh ở các vùng khác nhau. Đây cũng là dịp

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – QUÝ II 2018

Tháng Năm 5, 2021 | Bởi: admin | Thể loại: Tập huấn nhân viên

Bên cạnh việc tập huấn các kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp cho nhân viên văn phòng, nhân viên thị trường nhằm phục vụ công tác chuyên nghiệp, Kyodo Sojitz (KSF) luôn chú trọng đến viêc an toàn lao động nhà máy. Chính vì thế, KSF luôn diễn tập PCCC hàng quý, giúp cho mỗi

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tháng Năm 5, 2021 | Bởi: admin | Thể loại: Tập huấn nhân viên

Ngày 12 và 13/01/2015, công ty Kyodo Sojitz đã phối hợp cùng NOVALICHES tổ chức huấn luyện Kỹ Năng Đàm Phán cho nhân viên kinh doanh. Khóa học giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn. Đây cũng là thời gian giúp mọi người có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực