Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử Chính thức

Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử Chính thức

 1. Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz (“Công Ty”) quản lý các phương tiện truyền thông xã hội (SNS) theo các nguyên tắc và chính sách dưới đây.
  1. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  2. Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
  3. An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.
  4. Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.Trước khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của Công Ty, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng được quy định dưới đây. Vui lòng không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của Công ty nếu Quý vị không đồng ý với các điều khoản sử dụng. Trường hợp Quý vị có sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của Công ty, được xem như Quý vị đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây:

  1. Chính sách cơ bản của Công ty về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội
   Công ty sẽ tiến hành các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, thông báo và các hoạt động quan hệ công chúng, v.v… trên các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và những người tham gia vào các phương tiện truyền thông xã hội.
   Công ty sẽ chỉ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội sau khi nhận biết đầy đủ ảnh hưởng của thông tin được phổ biến qua các phương tiện truyền thông xã hội.
  2. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm (đối với khách hàng và người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội)
   Xin lưu ý rằng thông tin được Công ty cung cấp qua các tài khoản chính thức của Công Ty không phải là thông báo hoặc quan điểm chính thức của Công Ty.
   Vui lòng tham khảo Website Công Ty và các bản tin tức, v.v… để biết các thông báo và quan điểm chính thức của Công Ty:
   Website Công Ty: https://www.ksf.com.vn

  Công ty sẽ chú trọng tính chính xác của thông tin được cung cấp qua các tài khoản chính thức của mình, nhưng không bảo đảm về tính chính xác của thông tin đó. Xin lưu ý rằng Công Ty có thể chỉnh sửa nội dung của thông tin đó vào thời điểm khác. Công Ty cũng không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ rắc rối hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng của người sử dụng hoặc việc tài khoản chính thức của Công Ty không khả dụng, chẳng hạn như việc sử dụng nội dung do Công Ty phổ biến thông qua tài khoản chính thức hoặc trang web được liên kết từ đó.
  Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm khi “trả lời”, “đăng lại” hoặc “đăng bình luận trên” các tài khoản chính thức của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối hoặc tranh chấp nào giữa những người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng và bên thứ ba khi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các bài đăng của người sử dụng trên tài khoản chính thức của Công ty hoặc bằng cách nào khác liên quan đến tài khoản chính thức của Công ty.
  Các tài khoản chính thức của Công ty có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt, hoặc các chi tiết / hình thức dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

  1. Các lưu ý
   Người sử dụng cần lưu ý những điểm nêu dưới đây khi sử dụng các tài khoản chính thức của Công Ty. Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người sử dụng phải gánh chịu do vi phạm các điểm lưu ý sau đây:
   – Chịu trách nhiệm lưu dữ liệu/văn bản, v.v… mà mình đã tạo;
   – Giữ bảo mật, không tiết lộ mật khẩu của mình cho bên thứ ba biết; và
   – Không vi phạm quyền tác giả, quyền của cá nhân đối với hình ảnh hoặc quyền về bí mật đời tư, v.v. của người sử dụng khác, bên thứ ba hoặc Công ty.
  2. Xoá bài đăng của người sử dụng
   Công Ty coi trọng tương tác với người sử dụng và sẽ không tùy tiện xóa các bài đăng của họ. Tuy nhiên, Công Ty có thể xóa thông tin hoặc nội dung đã đăng tải, v.v…, chặn quyền truy cập vào các tài khoản chính thức của Công ty và thực hiện các biện pháp cần thiết khác mà không cần thông báo trước cho người sử dụng nếu người sử dụng có bất kỳ thông tin đăng tải nào thể hiện tính chất dưới đây.
   Khi sử dụng các tài khoản chính thức của Công ty, người dùng không được đăng bất kỳ nội dung nào được liệt kê dưới đây. Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người sử dụng phải gánh chịu do Công ty thực hiện các biện pháp nói trên và về việc người sử dụng đăng bất kỳ nội dung nào sau đây:
   – Nội dung nhằm mục đích gây ra hoặc xúi giục tội phạm;
   – Nội dung vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các quyền khác của Công Ty hoặc bên thứ ba;
   – Nội dung liên quan đến quyền về bí mật đời tư của bên thứ ba;
   – Nội dung vi phạm luật, quy định hoặc trật tự công cộng và đạo đức;
   – Nội dung xúc phạm bất kỳ cá nhân cụ thể nào, bao gồm Công Ty, tập đoàn, quốc gia hoặc cộng đồng;
   – Nội dung xúc phạm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công Ty hoặc bên thứ ba;
   – Nội dung giới thiệu hoặc quảng cáo sản phẩm, cửa hàng hoặc công ty của chính người sử dụng hoặc nội dung thương mại khác;
   – Nội dung không phù hợp, có chứa các từ ngữ dung tục, v.v.;
   – Nội dung gây ra hoặc có thể gây ra bất lợi hoặc tổn thất cho Công Ty hoặc bên thứ ba; hoặc
   – Bất kỳ nội dung nào khác mà Công Ty cho là không phù hợp vì mục đích của các tài khoản chính thức của mình.
  3. Các hành vi bị cấm
   Người sử dụng bị cấm tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây khi sử dụng các tài khoản chính thức của Công Ty. Trong trường hợp người sử dụng tham gia vào bất kỳ nội dung bị cấm nào được liệt kê dưới đây, Công ty có thể thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc xóa các bài đăng/ bình luận, chặn hoặc xóa tài khoản hoặc cách thức truyền thông điệp nào khác. Ngoài ra, nếu người sử dụng gây tổn thất cho Công Ty do vi phạm Mục 5 này, Công ty có thể yêu cầu người sử dụng đó bồi thường thiệt hại:
   – Mạo danh bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Công Ty;
   – Hoạt động chính trị, vận động chính trị hoặc hoạt động tôn giáo;
   – Đăng hoặc truyền tải một chương trình máy tính có hại, v.v.;
   – Sao chép, bán, xuất bản hoặc sử dụng thông tin có được thông qua các tài khoản chính thức của Công Ty vượt quá phạm vi sử dụng riêng;
   – Can thiệp vào hoạt động của các tài khoản chính thức của Công Ty hoặc hành động theo cách gây ra hoặc có thể gây ra bất kỳ bất lợi hoặc tổn thất nào cho bên thứ ba, bao gồm cả Công Ty;
   – Gửi thư rác;
   – Cản trở quyền sử dụng hoặc truy cấp của ngưởi sử dụng khác;
   – Nỗ lực có được quyền truy cập trái phép vào hệ thống mạng Công ty qua mật khẩu dò được, xâm phạm qua lỗ hổng bảo mật hoặc cách thức khác;
   – Đăng tải hoặc bằng cách nào khác truyền tải, dưới bất kỳ hình thức nào, nội dung mà người sử dụng không được phép công bố theo luật hoặc với tư cách là bên được ủy thác hoặc theo hợp đồng; hoặc
   – Các hành vi khác tương tự như trên theo quan điểm của Công ty.
  4. Quyền tác giả, v.v… đối với các bài đăng
   Quyền tác giả, v.v… đối với các bài đăng thuộc về người sử dụng đã đăng bài. Tuy nhiên, khi đăng bài như vậy, người sử dụng xem như đã cấp cho Công ty quyền sử dụng bài đăng (bao gồm xử lý, tóm tắt, sao chép, xuất bản và dịch thuật, v.v…) miễn phí bản quyền và không độc quyền trên toàn cầu, và người sử dụng cũng đồng ý không thực thi quyền tác giả hoặc quyền nhân thân của tác giả, v.v… chống lại Công ty.
  5. Phạm vi áp dụng các Điều khoản Sử dụng Website
   Các Điều khoản Sử dụng Website Công ty áp dụng cho các quyền sở hữu trí tuệ, điều khoản miễn trừ trách nhiệm, thông tin cá nhân và luật điều chỉnh và quyền tài phán trong chừng mực không xung đột với Điều khoản Sử dụng.

  8. Các câu hỏi, thắc mắc
  Xin lưu ý rằng, về nguyên tắc, Công ty không phản hồi bất kỳ bình luận hoặc thắc mắc nào qua mục “trả lời” hoặc “bình luận” hoặc tương tự trên tài khoản chính thức của Công ty. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Công ty, vui lòng sử dụng Mẫu gửi câu hỏi có trên Website Công ty.
  Mẫu gửi câu hỏi để nhận được ý kiến và trả lời: