CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI
KYODO SOJITZ
Chính sách bàn hàng
1
1 Chỉ định Khu vực Bán hàng KYODO SOJITZ chỉ định khu vực bán hàng (sau đây gọi là “Khu vực Bán hàng”) đối với Khách hàng theo như đề cập dưới đây, và theo sự chỉ định về Khu vực Bán hàng, Khách hàng sẽ được phép bán hàng hóa do KYODO SOJITZ sản xuất hoặc nhập khẩu (sau đây gọi là “Hàng hóa”) trên cơ sở không độc quyền, và chỉ trong phạm vi Khu vực Bán hàng. Các Bên có thể thảo luận về việc thay đổi phạm vi Khu vực Bán hàng theo quy định của Hợp đồng này dựa trên đề xuất của mỗi bên. Việc thay đổi phạm vi Khu vực Bán hàng sẽ không có hiệu lực trừ khi được các Bên đồng ý bằng văn bản.
2 Khu vực Bán hàng

Khách hàng không được mua, bán, phổ biến, phân phối, quảng cáo hoặc tham gia các hoạt động tương tự đối với Hàng hóa ngoài phạm vi Khu vực Bán hàng mà không có sự chấp thuận của KYODO SOJITZ.

Nếu Khách hàng vi phạm Hợp đồng này hoặc bất kỳ mục nào được quy định trong Phụ đính của Hợp đồng này, KYODO SOJITZ sẽ có quyền tạm thời chấm dứt cung cấp Hàng hóa cho Khách hàng.

Trong suốt thời hạn của Hợp đồng này và sau đó, nếu Khách hàng không đạt sản lượng đã thỏa thuận trong vòng 3 tháng liên tiếp, KYODO SOJITZ được quyền thu hẹp Khu vực Bán hàng hoặc mở thêm đại lý mới hoặc trại trực tiếp trong và/hoặc ngoài phạm vi Khu vực Bán hàng đã thỏa thuận với Khách hàng. Trong trường hợp này Khách hàng không được khiếu nại về việc thay đổi từ KYODO SOJITZ

Mối quan hệ giữa KYODO SOJITZ và Khách hàng là mối quan hệ giữa người bán và người mua. KYODO SOJITZ và Khách hàng là các nhà thầu độc lập, và Khách hàng không phải là đại diện theo pháp luật của KYODO SOJITZ vì bất kỳ lý do nào và sẽ không đảm nhận hoặc cấu thành, bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác, được nêu rõ hoặc hàm ý, bất kỳ nghĩa vụ bằng bất kỳ hình thức nào, dưới danh nghĩa hoặc thay mặt KYODO SOJITZ.

3 Trách nhiệm của KYODO SOJITZ

KYODO SOJITZ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn đã đăng ký theo pháp luật Việt Nam và thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng.

KYODO SOJITZ có trách nhiệm đổi hàng cho Khách hàng trong trường hợp hàng bị lỗi kỹ thuật từ phía KYODO SOJITZ. Thủ tục đổi trả hàng theo quy định của KYODO SOJITZ.

Đối với hoạt động bán hàng của Khách hàng, KYODO SOJITZ sẽ cùng hợp tác trong hoạt động logistics và xúc tiến bán hàng trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

KYODO SOJITZ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các bản sao có chứng thực các giấy tờ pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm cho Khách hàng. Việc cung cấp các tài liệu nên trên sẽ được lập thành biên bản có xác nhận của các Bên.

4 Trách nhiệm của Khách hàng

Khách hàng có nghĩa vụ xin giấy phép hoạt động/ thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và nộp toàn bộ các loại thuế theo quy định hiện hành.

Khách hàng sẽ sắp xếp (các) phương tiện vận chuyển phù hợp để mua hàng từ kho KYODO SOJITZ và chịu chi phí liên quan đến vận chuyển hàng từ kho KYODO SOJITZ về kho Khách hàng.

Khách hàng (hoặc đại diện Khách hàng) sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng và tình trạng vật lý (bao bì, ẩm ướt…) của hàng hóa tại thời điểm nhận hàng tại nhà máy hoặc tại kho của KYODO SOJITZ, và báo ngay cho KYODO SOJITZ nếu có sự bất thường nào giữa Hàng hóa giao nhận và nội dung theo đơn đặt hàng của Khách hàng. Theo đó, Khách hàng đồng ý rằng KYODO SOJITZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự sai biệt về chủng loại, số lượng của Hàng hóa sau khi đã được chất lên phương tiện vận chuyển.

Sau khi nhận được Hàng hóa từ phía KYODO SOJITZ, Khách hàng sẽ bảo quản và lưu kho theo tiêu chuẩn do KYODO SOJITZ hướng dẫn, cho đến khi Hàng hóa được giao đến cho các khách hàng cuối cùng.

Khách hàng có nghĩa vụ hiểu đúng phương pháp sử dụng Hàng hóa đã được KYODO SOJITZ hướng dẫn và có nghĩa vụ truyền đạt để khách hàng cũng nhận thức đầy đủ như vậy. Thêm vào đó, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời đầy đủ số lượng, chủng loại Hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng và nỗ lực mở rộng việc bán hàng bằng cách thực hiện các hoạt động xúc tiến và quảng bá phù hợp. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động bán hàng của Khách hàng. Đối với các hoạt động bán hàng, Khách hàng sẽ tuân thủ kế hoạch và hướng dẫn của KYODO SOJITZ.

Tại thời điểm nhận sản phẩm, Khách hàng sẽ ký phiếu xuất kho do KYODO SOJITZ cung cấp và gửi cùng bản đó cho KYODO SOJITZ.

Như một nguyên tắc chung, Khách hàng sẽ đặt hàng từ KYODO SOJITZ ít nhất ba (3) ngày làm việc của KYODO SOJITZ trước ngày yêu cầu nhận hàng.

Khách hàng sẽ nỗ lực hết sức để đạt được chỉ tiêu bán hàng hàng tháng, hàng năm do các Bên thỏa thuận.

Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm do KYODO SOJITZ cung cấp theo Điều 2.4 Hợp đồng này tại cơ sơ kinh doanh. Trường hợp mất mát, hư hỏng, Khách hàng phải thông báo kịp thời cho KYODO SOJITZ để KYODO SOJITZ cung cấp lại các tài liệu này cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm xuất trình kịp thời các tài liệu này khi có yêu cầu kiểm tra của các cơ quan chức năng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với các khoản phạt phát sinh từ việc không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu này cho cơ quan chức năng ngoại trừ trường hợp do lỗi của KYODO SOJITZ khi không cung cấp đủ các tài liệu theo quy định.

 

 

 

Bo cong thuong
Chính sách bán hàng | Chính sách đổi trả hàng | Phương thức thanh toán | Chính sách bảo mật khách hàng |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 1101396102 cấp ngày : 16/08/2011 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An
Người đại diện : ông Takanobu Hama